Lot Adalah Orang Saleh


Lot: Google

Lot: Google

Benarkah Lot serakah itu sebabnya ketika diberi kesempatan dia pun memilih kota Sodom dibandingkan tanah Kanaan sehingga selain kehilangan semua harta dan para gembalanya dia bahkan kehilangan istrinya? Bohong! Continue reading

Advertisements

YHWH Tidak Mahakuasa


Gambar: dark.pozadia.org

Ayub 1:12 mencatat: YHWH berfirman kepada Iblis, “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Namun, Ayub 2:3 mencatat pengakuan YHWH kepada SATAN, “engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.” Apabila memang memberi kuasa kepada Iblis untuk mencelakai Ayub, kenapa YHWH justru mengaku diri-Nya yang mencelakai Ayub tanpa alasan? Kerabatku sekalian, apa sesungguhnya yang terjadi? Continue reading