Lot Adalah Orang Saleh


Lot: Google

Lot: Google

Benarkah Lot serakah itu sebabnya ketika diberi kesempatan dia pun memilih kota Sodom dibandingkan tanah Kanaan sehingga selain kehilangan semua harta dan para gembalanya dia bahkan kehilangan istrinya? Bohong! Continue reading

Advertisements

Membongkar Kedok YHWH Di Gunung Sinai


Gambar: messengerofthename.com

Setelah barlagak akan memamerkan kesaktian dan kemuliaan-Nya kepada bangsa Israel di gunung Sinai, YHWH justru dipecundangi oleh gunung Sinai selama enam hari. Ternyata YHWH tidak mahakuasa apalagi mahatahu. Continue reading

Yesus Artinya Dia Yang Selamat


Gambar: rogermixtica.wordpress.com

Kaum Namais adalah Penyembah Nama yang menciptakan berhala YHWH lalu menyembah-nya sebagai Pencipta. Ajaran mereka Yosua artinya YHWH Yasha (YHWH menyelamatkan) adalah penipuan. Continue reading

Advertisements

Iblis Sudah Dimusnahkan Namun Lawanlah YHWH


Gambar: androidjones-obtain.com

Ibrani 2:14 mencatat Iblis sudah dimusnahkan oleh kematian Yesus namun para rasul mengajarkan untuk MELAWAN Iblis.  Alkitab plintat-plintut atau rahasia Iblis yang belum dipahami generasi sebelumnya? Continue reading

Advertisements

YHWH Tidak Mahakuasa


Gambar: dark.pozadia.org

Ayub 1:12 mencatat: YHWH berfirman kepada Iblis, “Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Namun, Ayub 2:3 mencatat pengakuan YHWH kepada SATAN, “engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan.” Apabila memang memberi kuasa kepada Iblis untuk mencelakai Ayub, kenapa YHWH justru mengaku diri-Nya yang mencelakai Ayub tanpa alasan? Kerabatku sekalian, apa sesungguhnya yang terjadi? Continue reading

Advertisements